BIM100 กับภูมิแพ้ แพ้อากาศ

คุณศุลีพร เหล็กไหล  เป็นภูมิแพ้ แพ้อากาศ จามจนตาจะบวม  ถ้าอากาศเปลี่ยนจะกำเริบหนักขึ้น น้ำมูกใสไหลไม่หยุด  หลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100 "APCO" 2 สัปดาห์พบว่าอาการ ภูมิแพ้ แพ้อากาศค่อยๆลดลง   ไม่ว่าอากาศเปลี่ยนเป็นร้อน ฝนตก หรือโดนฝุ่นก็ไม่คัดจมูก น้ำมูกไม่ไหล ไม่จามค่ะ


คุณแพรวพรรณ ทองก้อน  เป็นภูมิแพ้  20 กว่าปี ถ้าโดนฝุ่น หรือผงชอล์กจะจามรู้สึกเคืองตา ลูกนัยน์ตาแดงทั้ง 2 ข้างหลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100 "APCO" 1 สัปดาห์ ไม่มีอาการตาบวมจากภูมิแพ้แล้วคะ


คุณกฤษดา กงศรี  เป็นภูมิแพ้ แพ้อากาศ จามไม่หยุด คัดจมูกมาก หลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  "APCO"   ในสัปดาห์แรกเรื่องภูมิแพ้ แพ้อากาศเริ่มดีขึ้น ถึงแม้อากาศเย็น อากาศเปลี่ยนกลับจามน้อยลง คัดจมูกน้อยลง เจอฝุ่นไม่เป็นอะไร


คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล เป็นภูมิแพ้ แพ้อากาศ ตื่นเช้ามาจาม น้ำมูกไหลจนถึงตานสายที่แดดออกอาการถึงหายไปหลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  "APCO"   7 วัน อาการกลับเป็นปกติหยุดจาม และตั้งแต่ดูแลภูมิคุ้มกันที่สมดุล มาไม่ต้องใช้ยาแก้แพ้ ทั้งผิวพรรณดีหน้าตาเต่งตึงขึ้นค่ะ


คุณพริมา สุขสอาด  เป็นภูมิแพ้ แพ้อากาศ เป็นนาน 4-5 ปี ตอนตื่นเช้า หรือโดนฝุ่น จะคัดจมูก จาม น้ำมูกใสๆไหล ต้องทานยาแก้แพ้วันละ 1 เม็ด ล้างจมูก และพ่นยา ถ้าวันไหนฝนตก มีอาการจามบ่อยขึ้น คันใต้ตา และตาบวม 2 ข้าง ต่อมาขอบตาคล้ำ และมีถุงใต้ตาทำให้เพิ่มยาแก้แพ้เป็นวันละ 2 เม็ด  หลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  "APCO"  2-3 เดือนขอบตาคล้ำน้อยลง น้ำมูกไหลลดลง  รู้สึกตัวอีกทีไม่ต้องทานยาแก้แพ้ ไม่ต้องล้างจมูก และไม่ต้องพ่นยาแล้ว ถ้าโดนฝุ่น ไม่ได้ทานยาแก้แพ้มานาน 1 ปีกว่าแล้วค่ะ"


คุณวิมล ใจวงษา  เป็นภูมิแพ้มา 10 กว่าปี อยู่ในห้องแอร์รู้สึกคัดจมูก กลางคืนนอนไม่หลับพลิกตัวไปมา ถ้าถูกฝุ่นละออง ขนสัตว์จะจาม หรือโดนพัดลมเป่าตรงๆจะคัดจมูก  หลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  "APCO"  3 สัปดาห์ไม่คันจมูก ไม่ต้องล้างน้ำเกลือ หลับสบาย จมูกโล่งถึงจะอยู่ในห้องแอร์ หรือโดนพัดลมเป่าก็ตาม 

คุณสุธิดา สาลีผลิน  เป็นภูมิแพ้ แพ้อากาศ " จะรู้สึกคันจมูก หายใจฟึดฟัด จามไม่หยุด น้ำมูกใสไหลออกมา คันในหู คันที่ตาน้ำตาไหล ขหลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  "APCO" 1 สัปดาห์ทำให้อยู่ในครัวขณะที่คุณแม่ทำกับข้าวได้ ต่อมาทนอากาศเปลี่ยนได้ดีขึ้น ไม่รู้สึกคันตา หู และจมูก 


คุณอนุกูล เหมะรัต  เป็นภูมิแพ้ มา 20 ปี จะมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล มึนศีรษะ ทำให้ต้องทานยาแก้แพ้ทุกครั้งที่อาการกำเริบ หลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  "APCO"  1 เดือนครึ่งภูมิแพ้ดีขึ้น  ต


คุณอำพันธ์ โตประเสริฐ  เป็นภูมิแพ้ แพ้อากาศ 30 ปี แพ้อากาศเย็น ฝุ่น ควันบุหรี่ ควันรถ และเกสรดอกไม้ มีอาการจามติด ๆ กัน คันจมูก แน่นจมูก น้ำมูกไหลเป็นน้ำใส ๆ คันตาขยี้จนตาแดง หลังจากทานงานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  "APCO" แค่ 3 วันไม่มีน้ำมูกไหล ไม่จามเลย ถูกใจมาก